айыпты


айыпты
fail

Қазақша-түрікше сөздік. 2009.

Look at other dictionaries:

 • бәткәрде — ир. сын. Айыпты, кінәлі …   Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі

 • пәткерде — ир. зат. диал. Айыпты, күнәкар …   Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі

 • тақия телпек — Тақия теуіп ойнайтын балалар ойыны. Айыпты баланың тақиясын жұлып алып тебе жөнелетін ойын …   Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі

 • айбаналы — (Алм., Шел.) айыпты. Маған 100 сом бермек болдың, бірақ бермедің, а й б а н ал ы болдың (Алм., Шел.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • айып-қиып — (Гур.: Маңғ., Бақс.; Сем., Абай) айып, кінә. Біреуге орынсыз а й ы пқ и ы п тағудың не керегі бар? (Гур., Маңғ.). Оның ешбір а й ы п қ и ы б ы жоқ (Сем., Абай). «...Оразбайдың бетін айдай қыламыз, айыпты етеміз, сол а й ы п қ и ы б ы м е н… …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • кесік кесу — (Монғ.) айыпты екенін айтып, төлейтін мал мүлік мөлшерін айту …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • өз майына өзін шыжғыру — (ҚХР) қатты азаптану, өзін өзі кіналау, айыпты сезіну, өзін өзі мүжу …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • сиырылу — (Монғ.) жиылу, иірілу. Айыпты орап отырғыза бергенде қой шеті үрке с и ы р ы л д ы («Ж. өмір», 15.05.1986). Олардың үстінен қалықтап, бір көлеңке сырғып өткенде жаңа ғана тоқырай жайылған тоқтылардың бір шеті ығыстай с и ы р ы л д ы («Ж. өмір»,… …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • аяқ — Аяғына су түсті. Ұзақ жүрістен кейін жақсы суытылмай отқа жіберілген атта болатын ауру; аяғына жем түсті. Көрінген мініп, ақыры а я ғ ы н а с у т ү с і п, мүсәпір болып жатысы анау (Ш. Мұртазаев, Интернат., 47). Аяғын шауып алды. Ат шапқанда… …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • бас — амандық садақасы. Жеке басы үшін берілетін садақа, пітір. Кешкілікті ауызашар, таңертеңгілікті сәресі дейді. Ораза уақытында мұсылмандар семьясының әрбір басына б а с а м а н д ы қ (пітір) с а д а қ а с ы н төлейді (Ана тілі, 26.04.1990, 6). Бас… …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • безінде — ет. сөйл. Безіну. Өкірек өскен өзім деп, Анайы өскен б е з і н д е п… Айыпты бұған өзім деп (Ө. Тұрманжанов, Менің кітабым, 106) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі